0
shares
Podeli na Facebook-u
Podeli na Twitter-u
Podeli na Google+u
Podeli na LinkedIn-u
Podeli na Pinterest-u
+
Šta je ovo?

 

Sport za decu (korektivno-razvojna gimnastika) uzrasta 3-9 godina čiji sadržaj obuhvata sve prirodne oblike kretanja kao i veliki broj individualnih i kolektivnih sportova prepoznat je od strane roditelja kao važan činilac u razvoju deteta.

Godišnjim planom rada (1.sep – 1.jul) je predviđen lekarski pregled, 3D monitoring posturalnog statusa, inicijalno i finalno testiranje motoričkih sposobnosti, 2 otvorena treninga za javnost, 2 treninga sa aktivnim učešćem roditelja, izbor sportista godine, poklon USB sa vežbama za korekciju deformiteta, humanitarne aktivnosti…